arrow_back
81-450 Gdynia
ul. Redłowska 52/1

POLICY

POLICY
PRIVACY POLICY

Data confidentiality and the protection of our customers' privacy is a matter of priority for us. Therefore, out of concern for the security of your data and respecting the applicable legislation, DR KOBERDA has established a policy setting out the rules on how we collect, process and use your personal data.

Legal grounds for processing personal data

DR KOBERDA przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Personal Data Administrator

Pursuant to the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, ISPL Paulina Bautembach-Koberda, based at 33 Skośna Street, 81-448 Gdynia, informs you that it is the Administrator of your Personal Data.

Personal data

Dane podane przez Państwa bądź uzyskane w celu wykonywania umowy o świadczenie medyczne lub niemedyczne będą przetwarzane przez ISPL Paulina Bautembach-Koberda w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, marketingu produktów własnych oraz archiwalno – statystycznym.

Podanie danych w kwestionariuszach na stronach kliniki DR KOBERDA jest w każdym przypadku dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Klient ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (drkoberda@gmail.com).

Możliwość zmiany pozostałych danych ma miejsce na recepcji kliniki DR KOBERDA. The change of personal data can only be carried out by an authorised employee of the DR KOBERDA clinic under the conditions of authorisation of the changes by the Client (Client's own signature).

The change of personal data can be carried out only by an authorised employee of the DR KOBERDA clinic under the conditions of authorisation of the changes by the Client (Client's own signature).

Security policy and information security management process

The management of the DR KOBERDA clinic declares that all employees receive full training in the applicable principles of information security and personal and medical data protection. In addition, all employees have been authorised by the Data Administrator to process personal data and are obliged to apply the guidelines of the Security Policy and the Information System Management Manual. Particular emphasis is placed on controlling access to personal and medical information and to the IT systems that process this data. Each employee has individual access, only those working in positions for which access to data / information has been defined as legitimate and necessary for the fulfilment of the employee's official duties are allowed to process data and information.

Data collected automatically

When you visit our website, data on your activity is automatically recorded, including IP address, browser type, operating system type. This data is only used for administrative and statistical purposes. The transmission of personal data and communication with our servers is encrypted and takes place using SSL (Secure Socket Layer).

Use of cookies

Our website may use a "cookie" mechanism to identify your session when using our website. "Cookies" do not contain any personal data and ensure the correct functioning of the application. In order to block the transmission of these types of files, you should set your browser accordingly bearing in mind that some functions of the website may not work. Please refer to the Cookies Policy for more information.

Sharing data with third parties

Dr KOBERDA Clinic shall not disclose personal data to third parties without the consent of the data subject, unless the obligation to disclose results from applicable law (e.g. ZUS, police, court, prosecution). DR KOBERDA Clinic reserves the right to change the content of the privacy policy in the event of changes in Polish law or implementation of new technological and IT solutions.

.

Feel free to experience our
#Dentistry Art Passion